Apk

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is in 1981 ingevoerd in Nederland voor zware voertuigen. De verplichte keuring voor personen- en bestelauto’s is in 1985 ingevoerd.

Wanneer en hoe vaak u uw auto moet laten keuren, hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, hoe zwaar uw auto is en wanneer uw auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Als uw auto al eerder APK is goedgekeurd, geldt in principe de datum op het keuringsrapport.

Rijdt uw auto op benzine of heeft deze een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd, dan moet de eerste keuring plaatsvinden 4 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze eerste keuring moet uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar gekeurd worden. Na deze periode (dus 8 jaar na de eerste toelating op de weg) is een jaarlijkse keuring verplicht.

Als uw auto op diesel of LPG (gas) rijdt, moet de eerste keuring plaatsvinden 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet uw auto jaarlijks gekeurd worden.

Is uw auto (geen taxi of bus) ouder dan 30 jaar, maar van na 1 januari 1960, dan hoeft deze nog maar eens per 2 jaar gekeurd te worden. Dit geldt alleen als de auto in 2008 gekeurd is. Autos van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

U kunt uw voertuig tot 2 maanden voor de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw voertuig meer dan 2 maanden voor de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK-vervaldatum.

Bij overschrijden van de einddatum mag het voertuig tot twee maanden na einddatum worden geparkeerd aan de openbare weg. Tijdens deze periode mag er niet mee worden gereden anders dan via de kortste weg van en naar het APK-station. Na deze twee maanden moet het voertuig gestald worden op privéterrein niet zichtbaar vanaf de openbare weg en geschorst om niet te hoeven voldoen aan de APK-plicht.

Autos met een dieselmotor en met een bouwjaar van 1980 of later ondergaan bij de APK een roetmeting. Hierbij wordt de hoeveelheid roet die de auto uitstoot gecontroleerd door de motor onbelast en volgas te laten draaien en hierbij optisch de roethoeveelheid te meten. De meting duurt maar een paar seconden maar moet succesvol worden uitgevoerd alvorens goed bevonden te worden. Motoren uitgerust met Comprexlader zijn uitgesloten van de roetmeting.

Autos met een benzine- of LPG-motor met een geregelde katalysator en met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

De RDW controleert steekproefsgewijs of een APK goed is uitgevoerd door het bedrijf dat de keuring heeft verricht. Is uw voertuig geselecteerd voor een steekproef, dan moet deze na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus maximaal anderhalf uur plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf beschikbaar blijven.

U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw voertuig meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw voertuig wordt dan ingetrokken en de nieuwe APK mag daarna alleen worden verricht door de RDW. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft uitgevoerd en moet een afspraak maken bij een van de keuringsstations van de RDW.

De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden. Het geeft ook geen garantie dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen aan uw auto. Regelmatige controle en onderhoud van uw voertuig blijft belangrijk.